BOKU NO HERO ACADEMIA

thương hiệu Khác: My hero Academia;Học Viện Anh Hùng;Trường học Siêu nhân vật

Tác giả: Đang Cập Nhật

Tình trạng: Đang Cập Nhật


Bạn đang xem: Boku no hero academia

Vào tương lai, lúc mà con người với những sức mạnh siêu nhiên là điều thường nhìn thấy quanh nắm giới. Đây là mẩu chuyện về Izuku Midoriya, xuất phát điểm từ 1 kẻ bất tài trở nên một cực kỳ anh hùng. Toàn bộ ta phải là mơ ước.


*

Xem thêm: Top 10 Bộ Phim Ăn Khách Nhất Thế Giới Năm 2014, 20 Bom Tấn Cả Thế Giới Mong Chờ 2014........................⣠⣶⡾⠏⠉⠙⠳⢦⡀⠀ ⠀⢠⠞⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠙⠲⡀.......................................................⣴⠿⠏⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⢳⡀⠀⡏ Ăn cắp là ko giỏi ⢷ ....................................................⢠⣟⣋⡀⢀⣀⣀⡀⠀⣀⡀⣧ ⢸ Chỉ gồm lm thì mới có thể có nhá⡇................................................⢸⣯⡭⠁⠸⣛⣟⠆⡴⣻⡲⣿.⣸ ko lm nhưng đòi có ăn thì ăn uống c*t ⡇............................................ ⣟⣿⡭⠀⠀⠀⠀⠀⢱⠀ ⠀⣿⠀⢹ ăn uống đầu *** nhá ⡇...............................................⠙⢿⣯⠄⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠀⡿⠀⢹ ⡼............................................................⠹⣶⠆⠀⠀⠀⠀⠀⡴......⠘⠤⣄....................⣠⠞.............................................................⢸⣷⡦⢤⡤⢤⣞⣁⠀......................................................................................⢀⣤⣴⣿⣏⠁⠀⠀⠸⣏⢯⣷⣖⣦..............................................................................⢀⣾⣽⣿⣿⣿⣿⠛⢲⣶⣾⢉⡷⣿⣿⠵⣿.......................................................................⣼⣿⠍⠉⣿⡭⠉⠙⢺⣇⣼⡏⠀⠀ ⠀⣄⢸.........................................................................................⣠⣶⡾⠏⠉⠙⠳⢦⡀⠀ ⠀⢠⠞⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠙⠲⡀.......................................................⣴⠿⠏⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⢳⡀⠀⡏ Ăn cắp là ko xuất sắc ⢷ ....................................................⢠⣟⣋⡀⢀⣀⣀⡀⠀⣀⡀⣧ ⢸ Chỉ bao gồm lm thì mới có thể có nhá⡇................................................⢸⣯⡭⠁⠸⣛⣟⠆⡴⣻⡲⣿.⣸ ko lm mà đòi có ăn thì ăn uống c*t ⡇............................................ ⣟⣿⡭⠀⠀⠀⠀⠀⢱⠀ ⠀⣿⠀⢹ ăn đầu *** nhá ⡇...............................................⠙⢿⣯⠄⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠀⡿⠀⢹ ⡼............................................................⠹⣶⠆⠀⠀⠀⠀⠀⡴......⠘⠤⣄....................⣠⠞.............................................................⢸⣷⡦⢤⡤⢤⣞⣁⠀......................................................................................⢀⣤⣴⣿⣏⠁⠀⠀⠸⣏⢯⣷⣖⣦..............................................................................⢀⣾⣽⣿⣿⣿⣿⠛⢲⣶⣾⢉⡷⣿⣿⠵⣿.......................................................................⣼⣿⠍⠉⣿⡭⠉⠙⢺⣇⣼⡏⠀⠀ ⠀⣄⢸.........................................................................⣿⣿⣧⣀⣿. ⣀⣰⣏⣘⣆⣀............................................................................................................⣠⣶⡾⠏⠉⠙⠳⢦⡀⠀ ⠀⢠⠞⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠙⠲⡀.......................................................⣴⠿⠏⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⢳⡀⠀⡏ Ăn cắp là ko xuất sắc ⢷ ....................................................⢠⣟⣋⡀⢀⣀⣀⡀⠀⣀⡀⣧ ⢸ Chỉ bao gồm lm thì mới có thể có nhá⡇................................................⢸⣯⡭⠁⠸⣛⣟⠆⡴⣻⡲⣿.⣸ ko lm cơ mà đòi có ăn thì ăn c*t ⡇............................................ ⣟⣿⡭⠀⠀⠀⠀⠀⢱⠀ ⠀⣿⠀⢹ ăn uống đầu *** nhá ⡇...............................................⠙⢿⣯⠄⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠀⡿⠀⢹ ⡼............................................................⠹⣶⠆⠀⠀⠀⠀⠀⡴......⠘⠤⣄....................⣠⠞.............................................................⢸⣷⡦⢤⡤⢤⣞⣁⠀......................................................................................⢀⣤⣴⣿⣏⠁⠀⠀⠸⣏⢯⣷⣖⣦..............................................................................⢀⣾⣽⣿⣿⣿⣿⠛⢲⣶⣾⢉⡷⣿⣿⠵⣿.......................................................................⣼⣿⠍⠉⣿⡭⠉⠙⢺⣇⣼⡏⠀⠀ ⠀⣄⢸.........................................................................⣿⣿⣧⣀⣿. ⣀⣰⣏⣘⣆⣀............................................................................................................⣠⣶⡾⠏⠉⠙⠳⢦⡀⠀ ⠀⢠⠞⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠙⠲⡀.......................................................⣴⠿⠏⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⢳⡀⠀⡏ Ăn cắp là ko xuất sắc ⢷ ....................................................⢠⣟⣋⡀⢀⣀⣀⡀⠀⣀⡀⣧ ⢸ Chỉ gồm lm thì mới có nhá⡇................................................⢸⣯⡭⠁⠸⣛⣟⠆⡴⣻⡲⣿.⣸ ko lm mà đòi có nạp năng lượng thì ăn uống c*t ⡇............................................ ⣟⣿⡭⠀⠀⠀⠀⠀⢱⠀ ⠀⣿⠀⢹ ăn đầu *** nhá ⡇...............................................⠙⢿⣯⠄⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠀⡿⠀⢹ ⡼............................................................⠹⣶⠆⠀⠀⠀⠀⠀⡴......⠘⠤⣄....................⣠⠞.............................................................⢸⣷⡦⢤⡤⢤⣞⣁⠀......................................................................................⢀⣤⣴⣿⣏⠁⠀⠀⠸⣏⢯⣷⣖⣦..............................................................................⢀⣾⣽⣿⣿⣿⣿⠛⢲⣶⣾⢉⡷⣿⣿⠵⣿.......................................................................⣼⣿⠍⠉⣿⡭⠉⠙⢺⣇⣼⡏⠀⠀ ⠀⣄⢸.........................................................................⣿⣿⣧⣀⣿. ⣀⣰⣏⣘⣆⣀............................................................................................................⣠⣶⡾⠏⠉⠙⠳⢦⡀⠀ ⠀⢠⠞⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠉⠙⠲⡀.......................................................⣴⠿⠏⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⢳⡀⠀⡏ Ăn cắp là ko giỏi ⢷ ....................................................⢠⣟⣋⡀⢀⣀⣀⡀⠀⣀⡀⣧ ⢸ Chỉ tất cả lm thì mới có nhá⡇................................................⢸⣯⡭⠁⠸⣛⣟⠆⡴⣻⡲⣿.⣸ ko lm mà lại đòi có nạp năng lượng thì ăn c*t ⡇............................................ ⣟⣿⡭⠀⠀⠀⠀⠀⢱⠀ ⠀⣿⠀⢹ ăn đầu *** nhá ⡇...............................................⠙⢿⣯⠄⠀⠀⠀⢀⡀⠀⠀⡿⠀⢹ ⡼............................................................⠹⣶⠆⠀⠀⠀⠀⠀⡴......⠘⠤⣄....................⣠⠞.............................................................⢸⣷⡦⢤⡤⢤⣞⣁⠀......................................................................................⢀⣤⣴⣿⣏⠁⠀⠀⠸⣏⢯⣷⣖⣦..............................................................................⢀⣾⣽⣿⣿⣿⣿⠛⢲⣶⣾⢉⡷⣿⣿⠵⣿.......................................................................⣼⣿⠍⠉⣿⡭⠉⠙⢺⣇⣼⡏⠀⠀ ⠀⣄⢸.........................................................................⣿⣿⣧⣀⣿. ⣀⣰⣏⣘⣆⣀............................................................................................⣿⣿⣧⣀⣿. ⣀⣰⣏⣘⣆⣀....................................................................................