Cách tra cứu quá trình đóng bhxh online vô cùng đơn giản, nhanh chóng

*

Bạn đang xem: Cách tra cứu quá trình đóng bhxh online vô cùng đơn giản, nhanh chóng

*

THÔNG TIN VĂN BẢN - THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
LOẠI VĂN BẢN
Tra cứu văn bản
PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong...

Xem thêm: Cách Làm Vợ Sướng Bằng Miệng Chuẩn Không Cần Chỉnh, Cách Làm Vợ Sướng Bằng Miệng (Oral Sex)

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: hỗ trợ người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (Điều chỉnh thông tin) (Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp&...

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 03 ngày làm việc)

PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ Loại hồ sơ: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 – Điều chỉnh thông tin (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 05 ngày làm việc)

V/v thu tiền, cấp giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trong thời gian giãn cách xã hội

Bản quyền © 2018 THÔNG TIN VĂN BẢN - THỦ TỤC HỒ SƠ BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH