130 bài toán hình học lớp 5 có đáp án

CÁC BÀI TOÁN HÌNH HỌC LỚP 5

Câu 1: Hình bình hành ABCD gồm cạnh AB = BC. Biết cạnh AB dài hơn cạnh BC là 1dm. Hỏi chu vi hình bình hành là bao nhiêu xăng- ti-mét?Trả lời: Chu vi hình bình hành đó là … cm.A. 8 B. 80 C. 40 D. 16

Câu 2: Một miếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi gấp 5 lần chiều rộng. Ví như tăng chiều rộng lớn thêm 9cm, tăng chiều dài thêm 4cm thì miếng bìa thay đổi một hình vuông. Diện tích s miếng bìa ban đầu là …A. 75

*
B. 150
*
C. 1242
*
D. 100
*
 

Câu 3: Một người rào xung quanh khu đất nền hình chữ nhật tất cả chiều dài 28m, chiều rộng lớn 15m hết 43 loại cọc. Hỏi người đó rào xung quanh khu đất hình vuông vắn có cạnh 25m thì hết từng nào chiếc cọc? Biết khoảng cách giữa 2 cọc là như nhau.Trả lời: Số cọc đề xuất tìm là …A. 86 B. 50 C. 172 D. 25


Câu 4: một tờ bìa hình bình hành bao gồm chu vi 4dm. Chiều dài ra hơn chiều rộng 10cm và bởi chiều cao. Tính diện tích s tấm bìa đó.Trả lời: diện tích tấm bìa sẽ là …

*
 .

Bạn đang xem: 130 bài toán hình học lớp 5 có đáp án

A. 375 B. 144/5 C. 15 D. 135Câu 5: Tìm diện tích s của 1/3 tấm bìa hình vuông có cạnh dài 50% m.

Xem thêm: Đọc Truyện Hentai Gái Trinh, Truyện Hentai, Truyện Tranh Sex, Truyện Tranh 18+

Trả lời: diện tích của 1/3 tấm bìa chính là …

*
.A. 2/3 B. 1/12 C. 3/4 D.1/4

Câu 6: Một hình chữ nhật được chia thành 12 hình vuông vắn bằng nhau và được xếp thành 3 hàng. Hỏi chu vi của hình chữ nhật là từng nào nếu chu vi của mỗi hình vuông nhỏ tuổi là 12cm?Trả lời: Chu vi hình chữ nhật sẽ là … cm.A. 432 B. 42 C. 108 D. 14

Câu 7: Chiều rộng của khu đất nền hình chữ nhật A là 105m, bằng 7/12 chiều dài của nó. Hỏi chu vi của miếng vườn B là bao nhiêu biết chu vi của miếng vườn B bằng 5/6 chu vi khu đất A.Trả lời: Chu vi mảnh vườn B là ……… m. (475)

Câu 8: Một hình vuông vắn có diện tích bằng 4/9 diện tích s của một hình bình hành có đáy 25cm và độ cao 9cm. Tính cạnh của hình vuông.Trả lời: Cạnh hình vuông vắn đó nhiều năm ……… cm. (10)

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. Trường hợp mỗi chiều tăng 1m thì được hình chữ nhật mới tất cả diện tích tăng thêm 26

*
. Tính chu vi hình chữ nhật ban đầu.A. 50m B 48m C. 54m D. 60m

Câu 10: Một hình thoi tất cả đường chéo cánh thứ tốt nhất là 3/5 m và bởi 2/3 đường chéo cánh thứ hai. Tính diện tích s hình thoi đó.Trả lời: diện tích s hình thoi đó là …

*
.A. 6/25 B. 27/100 C. 27/50 D. 27/5