TIẾNG HÀN QUỐC XIN CHÀO LÀ GÌ

Nếu chúng ta mới bước đầu học tiếng hàn quốc chưa lâu, hãy bắt đầu từ câu Xin chào tiếng Hàn và rất nhiều câu kính chào hỏi, tạm biệt thường dùng để giao tiếp bên dưới đây.

Bạn đang xem: Tiếng hàn quốc xin chào là gì


1. Xin chào tiếng Hàn và hầu như câu chào hỏi, tạm biệt thường dùng

Đây là những kỹ năng tiếng Hàn cơ bạn dạng nhất nhưng ai mong học tiếng Hàn cũng cần được nắm dĩ nhiên và sử dụng thường xuyên trong giao tiếp. Xin xin chào tiếng Hàn và mọi câu kính chào hỏi, nhất thời biết đầy đủ, chi tiết dưới trên đây để bạn làm việc và áp dụng cho mình:

*

* 안녕? – Phiên âm là An-nyong?): Nghĩa là chào bạn

* 안녕하십니까? - Phiên âm là An-nyong-ha-sim-ni-kka?: Nghĩa là xin chào bạn.

* 안녕하세요? - Phiên âm là An-nyong-ha-sê-yo?: Nghĩa là kính chào bạn.

* 좋은 아침입니다: Nghĩa là kính chào buổi sáng

* 안녕하세요: Nghĩa là kính chào buổi chiều

* 안녕하세요: Nghĩa là xin chào buổi tối

* 안녕히 주무세요: tức thị Chúc ngủ ngon

* 만나서 반갑습니다. - Phiên âm là Man-na-sô- ban-gap-sưm-ni-da: Nghĩa là khôn cùng vui được chạm chán bạn.

* 만나서 반가워. - Phiên âm là Man-na-sô- ban-ga-wo: Nghĩa là cực kỳ vui được gặp gỡ bạn.

*오래간만이에요. - Phiên âm là Ô-re-gan-man-i-ê-yo: Nghĩa là thọ rồi không chạm mặt bạn

* 오래간만입니다. - Phiên âm là Ô-re-gan-man-im-ni-da: Nghĩa là lâu rồi không gặp bạn.

* 잘 지내요. - Phiên âm là Jal-ji-ne-yo: tức là Tôi bình thường.

* 그저 그래요. - Phiên âm là Gư-jơ-gư-re-yo: tức là Tàm tạm, bình thường.

* 괜찮습니다. - Phiên âm là Kuen-chan-ssưm-ni-da: Nghĩa là phần lớn thứ những ổn.

* 괜찮아. - Phiên âm là Kuen-cha-na-yo: tức thị Tôi ko có gì hay Tôi ổn định mà.

* 또 뵙겠습니다 - Phiên âm là Tô-pôp-ge-ssưm-ni-da: tức là Hẹn gặp gỡ lại bạn.

* 미안합니다. - Phiên âm là Mi-an-ham-ni-da: nghĩa là Tôi xin lỗi

* 늦어서 미안합니다. - Phiên âm là Nư-jơ-sơ- mi-an-ham-ni-da: tức là Tôi xin lỗi, tôi đến muộn.

* 감사합니다 - Phiên âm là Gam-sa-ham-ni-da: tức thị Cảm ơn

* 고마워. - Phiên âm là Go-ma-wo: tức thị Cảm ơn.

* 고맙습니다. - Phiên âm là Go-map-sưm-ni-da: nghĩa là Cảm ơn

* 뭘요 - Phiên âm là Mwol-yo: Nghĩa là không có gì.

* 아니예요 - Phiên âm là A-ni-yê-yo: Nghĩa là không tồn tại gì

* 네/예 - Phiên âm là Nê/Yê: tức là Vâng

* 응/어 - Phiên âm là Eung/ơ: tức thị Yeah

* 저기요- Phiên âm là Jơ-gi-yo: tức thị Này

* 잠깐만요/잠시만요 - Phiên âm là Jam-kkan-man-yô/Jam-si-man-yô: Nghĩa là làm ơn đợi chút ạ.

* 아니 - Phiên âm là A-ni: Nghĩa là không phải

* 아니요/ 아뇨- Phiên âm là A-ni-yô/A-nyô: nghĩa là Không

* 안녕히 가세요 - Phiên âm là An-nyơng-hi ga-se-yô: Nghĩa là tạm biệt

* 잘 가 - Phiênâm là Jal ga: Nghĩa là tạm biệt (mình đi đây)

* 안녕히 가십시오 - Phiên âm là An-nyơng-hi ga-sip-si-ô: Nghĩa là tạm biệt.

* 잘 있어- Phiên âm là Jal is-sơ: Nghĩa là lâm thời biệt, tôi đi đây.

Xem thêm: Trường Mẫu Giáo Tiếng Anh Là Gì ? Mẫu Giáo Trong Tiếng Tiếng Anh

* 안녕히 계세요 - Phiên âm là An-nyơng-hi gyê-sệ-yô: tức là Goodbye.

* ý muốn hỏi các bạn có khỏe không là 안녕하세요?

* 좋아요, 고마워요: nghĩa là Tôi khỏe, cảm ơn bạn

* 당신은요?: tức là Còn bạn?

* 환영합니다: Nghĩa là chào mừng

* 좋은 하루 되세요: tức thị Chúc một ngày giỏi lành

* 나중에 봐요: tức thị Hẹn gặp lại bạn sau

* 내일 봐요: nghĩa là Hẹn gặp gỡ lại bạn vào ngày mai.

* 아름다운 날입니다: tức thị Đó là 1 trong những ngày rất đẹp trời.

* 죄송합니다: tức thị Xin lỗi lúc vô tình va vào ai đó.

* ao ước nói Tôi có thể giúp gì được không? là 무엇을 도와 드릴까요?:

* 잘자요! - Phiên âm là Jal ja yo: tức là Chúc ngủ ngon

* 안영히 주무새요! - Phiên âm là An young hi chu mu se yo: tức thị Chúc ngủ ngon.

* 즐겁게보내새요! - Phiên âm là Chư ko un bo ne se yo: tức thị Chúc vui vẻ.

* 생일죽아합니다 - Phiên âm là Seng il chu ka đắm say ni ta: tức thị Chúc mừng sinh nhật giờ Hàn.

*

* 만나서 반갑습니다 - Phiên âm là Man na so ban gap sưm mày ta: Nghĩa là vô cùng vui được thiết kế quen.

* 잘지냈어요? 저는 잘지내요- Phiên âm là Jal ji net so yo: Nghĩa là các bạn có khỏe khoắn không? Cảm ơn, tôi khỏe

* 이름이 무엇이에요? 제이름은 … 에요 - Phiên âm là I rưm mi mu ót đắm say e yo: Nghĩa là tên gọi bạn là gì? tên tôi là...

* 안녕히게세요. 또봐요 - Phiên âm là An young hi ke se yo. Tto boa yo: Nghĩa là tạm bợ biệt. Hẹn gặp gỡ lại.

* 안녕히가세요. 또봐요 - Phiên âm là An young hi ka se yo. Tto boa yo: Nghĩa là tạm biệt. Hẹn gặp lại.

* 몇살 이세요? 저는 … 살이에요 - Phiên âm là Myet sa ri e yo? jo nưn … sa ri e yo: Nghĩa là các bạn bao nhiêu tuổi? Tôi... Tuổi

* 괜찬아요! - Phiên âm là Khuen ja mãng cầu yo: Nghĩa là không sao đâu.

* 알겠어요 - Phiên âm là Al get so yo: nghĩa là Tôi biết rồi.

* 모르겠어요 - Phiên âm là Mo rư get so yo: tức thị Tôi ko biết.

* 다시 말슴해 주시겠어요? - Phiên âm sẽ đọc làTa say đắm mal sư me ju ham mê get so yo?:Nghĩa là bạn làm ơn nói giống được không?

* 한국어 조금 할 수있어요- Phiên âm là Hang ku ko jo gưm hal su it so yo: tức là Tôi nói theo cách khác được một chút ít tiếng Hàn.

* 천천히 말슴해 주시겠어요? - Phiên âm là Chon chon hi mal sư me ju mê man get so yo: Nghĩa là bạn có thể nói chậm một chút được không?

Mỗi một nội dung gồm tới vài bí quyết nói khác biệt mà bạn phải ghi nhớ nhằm áp dụng trong khi học ngôn từ này nhé.

2. Những câu hỏi giao tiếp giờ đồng hồ Hàn cho những người mới bắt đầu

Những tín đồ mới bắt đầu học tiếng Hàn chưa lâu để sở hữu thể ban đầu giao tiếp cơ bản, bạn nên học các thắc mắc giao tiếp phổ cập trong tiếng Hàn để thực hiện như:

*

* mong muốn hỏi Tên các bạn là gì? là 이름이 뭐예요? - Phiên âm sẽ đọc lài-rư-mi muơ-yê -yô?

* 누구예요? - Phiên âm là nu-cu-yê -yô: nghĩa là Ai đó?

* hy vọng hỏi fan đó là ai vậy? là 그사람은 누구예요? - Phiên âm sẽ đọc là cư-xa-ra-mưn nu-cu-yê -yô?

* ước ao hỏi hiện nay bạn vẫn sốngở đâu vậy? là 지금 어디예요? - Phiên âm sẽ đọclà chi-kưm ơ-ti-yê -yô ?

* 무슨일이 있어요? - Phiên âm là mu-xưn-i-ri ít-xơ-yô: Nghĩa là bao gồm chuyện gì vậy?

* mong muốn hỏi các bạn từ đâu mang đến vậy? là 어디서 오셧어요? - Phiên âm sẽ đọc là ô-ti-xô ô -xyơt -xơ-yô ?

* muốn hỏi nhà bạn ở quanh vùng nào vậy? là 집은 어디예요? - Phiên âm sẽ đọc là chi-pưn ơ-ti-yê -yô?

* 뭐예요? - Phiên âm là muơ-yê -yô: Nghĩa là đồ vật gi vậy?

* 왜요? - Phiên âm là oe-yô: nghĩa là Tại sao?

* ao ước hỏi Ông Kim cóở phía trên không? là 김선생님 여기 계세요? - Phiên âm đã đọclà Kim-xơn-xeng-nim yơ-gi -kyê -xê -yô ?

* 미스김 있어요? - Phiên âm là mi-xư -kim ít-xơ-yô: tức thị Cô Kim có ở đây không?

* 어때요? Phiên âm là Ơ-te-yô: Nghĩa là cố kỉnh nào rồi/Sao rồi/Có được không?

*언제 예요? - Phiên âm là Ơn-chê -yê -yô: tức là Bao giờ/Khi nào?

* 이게 뭐예요? - Phiên âm là i-kê muơ-yê -yô: Nghĩa là điều này là gì?

* 저게 뭐예요? - Phiênâm là chơ-kê muơ-yê -yô: Nghĩa là cái kia là gì?

* 뭘 하고 있어요? - Phiên âm là muơl ha-kô -ít-xơ-yô: Nghĩa là chúng ta đang làm cái gi vậy?

* 얼마예요? - Phiên âm là Ơl-ma-yê -yô: Nghĩa là từng nào tiền?

Đây là gần như câu giao tiếp tiếng Hàn ở trình độ cơ phiên bản nhất mà lại ngay từ bỏ khi bước đầu học, bạn phải nắm được và hoàn toàn có thể áp dụng tức thì trong giao tiếp của mình.

3. Phần đông câu tiếp xúc tiếng Hàn khi phượt Hàn Quốc

Du lịch nước hàn là trải nghiệm hấp dẫn mà không ít người dân Việt bây chừ muốn có. Nếu bạn có điều kiện và thời hạn tới xứ sở kim bỏ ra mà không thông thạo tiếng Hàn sẽ làm sút sự hấp dẫn của chuyến hành trình nhiều phần. Vị vậy hãy học tập nhanh các câu tiếp xúc cho chuyến du lịch sắp tới của chính mình dưới phía trên nhé. Số đông trường hợp phổ cập mà tín đồ đi du ngoạn Hàn Quốc thường gặp gỡ như đi hỏi mặt đường của dân phượt, đi cài sắm, đi ăn uống và chống trong trường đúng theo bị lạc đường bạn phải xử lý ra sao sẽ bao gồm trong phần ngôn từ dưới đây.

*

3.1. Khi đi download sắm, bạn cần học đông đảo câu giao tiếp nào?

Trải nghiệm buôn bán là điều luôn luôn phải có khi phượt Hàn Quốc. Bạn cũng có thể mua món ăn thực uống, đi mua giầy dép, quần áo, xoàn lưu niệm. Để đi bán buôn thuận lợi, bạn nên học ở trong nhà trước những câu giao tiếp sau để dễ ợt nói chuyện cùng với người bán sản phẩm và bộc lộ ý muốn của mình:

* 이거 얼마나예요 - Phiên âm là i keo dán giấy eol ma mãng cầu ye yo: Nghĩa là mẫu này bao nhiêu tiền vậy?

* ao ước hỏi Tôi bao gồm mặc demo xem vừa không được không? là 입어봐도 되나요? - Phiên âm là ipo boa do due na yo

* 조금만 깎아주세요? - Phiên âm là đến gưm man kka kka chu se yo: Nghĩa là bao gồm thể áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá một chút được không?

* mong mỏi hỏi chúng ta mang thẻ tín dụng thanh toán hay không? là 신용카트 되나요? - Phiên âm là sin yeong kha thư due na yo

* 이걸로 주세요 - Phiên âm là i kol lo chu se yo: nghĩa là Tôi vẫn lấy cái này.

* 영수증 주세요? - Phiên âm là yeong su bác bỏ chu se yo: Nghĩa là cho tôi đem hóa đơn được không?

*

3.2. Các câu giao tiếp trong trường hợp cần thiết khi phượt Hàn Quốc

Trong chuyến phượt Hàn Quốc, nếu gặp gỡ những trường hợp sau, chúng ta cũng có thể dùng các câu giao tiếp:

* 여권을 잃어 버렸어요 - Phiên âm là yo kuon nưl i reo beo ryeot so yo: tức thị Tôi bị mất hộ chiếu.

* 지갑을 잃어 버렸어요 - Phiên âm là bỏ ra gap pưl i reo beo ryeot so yo: tức là Tôi bị mất ví tiền.

* mong mỏi nói Tôi bị lạc con đường là 길을 잃었어요 - Phiên âm là kil ruwl i reo beo ryeot so yo

* 도와주세요 - Phiên âm là do oa chu se yo: tức là Hãy góp tôi

* 대사관이 어디에 있어요? - Phiên âm là de sa quan lại ni eo di e it seo yo: tức là Đại sứ quán ở đâu?

* ao ước hỏi cho tôi hỏi đồn công an gần đâynhất? là 가장 가까운 경찰서가 어디에요? - Phiên âm đang đọclà ka chang ka kka un kyeong chal seo ga eo di e yo

* mong muốn nói Tôi mượn điện thoại của khách hàng chút xíuđược không? là 당신의 전화기를 빌릴수 있을까요? - Phiên âm vẫn đọc là dang sin e cheon hoa ki rul bil li su ot sư kka yo

3.3. đầy đủ câu giao tiếp dùng hỏi con đường khi du lịch Hàn Quốc

Muốn hỏi con đường khi ra phía bên ngoài trong chuyến phượt Hàn Quốc, bạn sẽ hỏi những câu sau:

*

* 어디에서 댁시를 타요? - Phiên âm là eo di e seo tek mê mệt rul tha yo: tức là Tôi có thể bắt taxi ở đâu?

* 여기는 어디에요? - Phiên âm là yeo ki nưn eo di e yo: Nghĩa là mang lại hỏi đây là ở đâu vậy?

* 이곳으로 가주세요 - Phiên âm là i kot su ro ka chu se yo: nghĩa là Hãy đưa tôi đến địa chỉ cửa hàng này.

* 버스정류장이 어디세요? - Phiên âm là beo su cheong ryu chang eo di se yo: tức thị Trạm xe cộ buýt nơi đâu vậy?

* ý muốn nói làm cho ơn chỉ cho tôi bank ở vừa mới đây được không? sẽ có câu là 가까운 은행이 어디 있는 지 아세요? - Phiên âm đã đọc là Sillyehamnida. Gakkaun eunhaeng-i eodi inneunji aseyo?

* 여기서 세워주세요 - Phiên âm là yeo ki seo se uo chu se yo: Nghĩa là làm ơn hãy dừng lại ở đây.

3.4. đều câu giao tiếp tiếng Hàn lúc đi nhà hàng

Vào quán ăn ăn uống trong chuyến du ngoạn Hàn Quốc, chúng ta có thể sử dụng những câu giao tiếp sau đây:

* mong mỏi đề nghị có thể giới thiệu cho tôi vài món được không? sẽ sở hữu câu là 추천해주실 만한거 있어요? - Phiên âm đang đọclà chu chon he chu sil man han keo dán giấy isso yo

* ước ao hỏi có thể cho tôi coi thực solo được không? sẽ sở hữu được câu là 메뉴 좀 보여주세요? - Phiên âm đã đọc là me nyu chom bo yeo chu se yo

* ước ao nói mang đến tôi xin một chút nước đã là 물 좀 주세요 - Phiên âm là mul chom chu se yo

* 이것과 같은 걸로 주세요 - Phiên âm là i keot koa keol lo chu se yo: Nghĩa là làm ơn đến tôi món này.

* 맵지안게 해주세요- Phiên âm là mep ji an ke he chu se yo: tức là Đừng nấu bếp cay thừa nhé.

* ước ao nói Hãy thanh toán giao dịch cho tôi. Sẽ sở hữu câu trong tiếng Hàn là 계산서 주세요 - Phiênâm sẽ đọc là kye san seo chu se yo

Chủ đề giao tiếp tiếng Hàn được rất nhiều người nhiệt tình khi muốn tiến hành chuyến du ngoạn Hàn Quốc với tương đối nhiều trải nghiệm hấp dẫn, độc đáo nhất. Bạn chỉ việc dành chút thời gian học trước đều câu hội thoại ngơi nghỉ trên nhắc nhở sẽ giúp chuyến đi của các bạn trở nên tiện lợi hơn, thú vui hơn nhiều mà không mất rất nhiều thời gian hay phát sinh tâm lí hổ thẹn học ngoại ngữ của mình.

Tóm lại, Xin xin chào tiếng Hàn là 1 trong câu phổ biến nhất mà bạn sẽ được học tập ngay trường đoản cú khi bắt đầu học tiếng Hàn. Câu chữ này phía bên trong phần học tập tiếng Hàn cơ bản của bất kì người học nào mà ai cũng không thể không nhớ, quan trọng không học. Mong muốn những mẫu mã câu đối thoại trong bài viết đã với tới cho chính mình những câu chữ mà mình đang đề xuất và rất có thể áp dụng vào học tập ngay.