TẠP CHẤT TIẾNG ANH LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Tạp chất tiếng anh là gì

*
*
*

tạp chất
*

tạp chất noun extraneous matter
admixturecontaminanttạp hóa học freon: freon contaminanttạp hóa học môi hóa học lạnh: refrigerant contaminanttạp hóa học nước muối: brine contaminanttạp hóa học trong amoniac: ammonia contaminantdirt particledopantforeign matterimpurecó tạp chất: impureimpure productimpuritiessự oxy hóa những tạp chất: oxidation of impuritiestạp chất cơ học: mechanical impuritiestạp hóa học ở bazơ: base impuritiestrashbẫy tạp chấtdirt trapbiên dạng mật độ tạp chấtimpurity concentration profilechất bán dẫn tạp chấtimpurity semiconductorchì lẫn tạp chấthard leadchứa tạp chấtdeleteriousdải tạp chấtimpurity bandđộ dẫn điện tạp chấtextrinsic conductivityđộ biến hóa năng động tạp chấtimpurity mobilityhàm lượng tạp chấtimpurity contentkhí lẫn tạp chấtcontaminating gaskhử quăng quật tạp chấtcleanselẫn tạp hóa học trong amoniacammonia contaminationloại tạp chấtdecontaminationloại tạp chấtimpurity typemật độ tạp chấtimpurity concentrationmật độ tạp chấtimpurity densitymức độ tạp chấtimpurity levelnguyên tố tạp chấtimpurity elementnồng độ tạp chấtimpurity concentrationnồng độ tạp chấtimpurity densitysự bù tạp chấtdoping compensationsự khuếch tán tạp chấtimpurity diffusionsự lẫn tạp chấtsooting-upsự tán xạ tạp chấtimpurity scatteringtách những tạp hóa học của dầu bằng hydrohydrotreatingtạp chất ""Cho""donor impuritytạp chất (mặt vật rèn)seamforeign matterimpuritytạp chất có hại: deleterious impuritytạp chất cơ học: mechanical impurityintermixturebột bao gồm hỗn tạp chấtadulterated flourcó tạp chấtimpuređược bảo vệ không bao gồm tạp chấtwarranted không lấy phí from impuritieshộp sàng rung bóc tạp chấtscalping shoemáy tách tạp hóa học của khối socolachocolate mass cleaning machinenồng độ tạp chấtpolluting strengthsự lọc quăng quật tạp chấtscum filtrationsự bóc tách tạp chấtscreeningtạp hóa học hòa lẫn trong xirôsyrup soluble impuritiestạp chất không taninsoluble impuritiestạp chất lạ của hạtdockagetạp hóa học rắnsolid impuritiesthuốc tẩy tách bóc tạp chất bẩnheavy-duty detergent

Xem thêm: Các Vị Thần Hy Lạp Của Percy Jackson And The Olympians 3: The Titan'S Curse

*

*

*

tạp chất

- hóa học phụ kết vào chất bao gồm : Quặng sắt này có không ít tạp chất.