QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN Ở ĐÂU

Địa điểm cá nhân quyết toán thuế TNCN nghỉ ngơi đâu? cá thể có nhiều khoản thu nhập thì đề xuất tự đi quyết toán thuế TNCN. Vậy cá nhân khi đi quyết toán thuế thì đang quyết toán thuế TNCN nghỉ ngơi đâu? Địa điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế, làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN là nghỉ ngơi đâu?

1. Địa điểm cá nhân nộp hồ sơ khai thuế TNCN theo tháng, quý

*

a. Cá thể có các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Bạn đang xem: Quyết toán thuế tncn ở đâu

– khu vực nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cư trú tất cả thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế thẳng với cơ sở thuế là viên Thuế trực tiếp làm chủ nơi cá thể làm vấn đề hoặc vị trí phát sinh các bước tại Việt Nam.b. Cá thể có thu nhập cá nhân từ khiếp doanh.– cá thể kinh doanh nộp thuế khoán.+ cá nhân nộp thuế khoán nộp làm hồ sơ khai thuế tại chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú kinh doanh– cá thể kinh doanh nộp thuế theo từng lần phân phát sinh+ cá thể nộp thuế theo từng lần tạo nên nộp làm hồ sơ khai thuế tại chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (thường trú hoặc tạm trú).+ cá nhân kinh doanh buôn chuyến thì vị trí nộp hồ sơ khai thuế là nơi cá thể đăng ký kinh doanh.+ cá thể kinh doanh theo vẻ ngoài hợp tác sale ủy quyền cho tổ chức triển khai khai thuế và nộp thuế vậy thì tổ chức triển khai nộp làm hồ sơ khai thuế vắt tại phòng ban thuế quản lý tổ chức.– cá thể cho mướn tài sản+ nơi nộp hồ sơ khai thuế là đưa ra cục Thuế nơi tài giỏi sản mang đến thuê.

2. Địa điểm cá thể nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo năm.

a. Địa điểm cá thể nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm đối với khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công.

– cá thể có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì địa điểm nộp làm hồ sơ quyết toán thuế là viên Thuế nơi cá nhân nộp làm hồ sơ khai thuế vào năm.– cá thể có thu nhập từ chi phí lương, chi phí công tự hai khu vực trở lên ở trong diện trường đoản cú quyết toán thuế thì nơi nộp làm hồ sơ quyết toán thuế như sau:+ cá thể đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá thể trả thu nhập cá nhân nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cá nhân đó.

Xem thêm: Nro Hack Ngọc Rồng Online Pc Máy Tính Nro, Hack Ngọc Rồng Online

 Trường hợp cá thể có chuyển đổi nơi thao tác và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau cuối có tính giảm trừ gia cảnh cho bạn dạng thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế làm chủ tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập cuối cùng.Trường hợp cá nhân có chuyển đổi nơi thao tác và tại tổ chức, cá thể trả thu nhập ở đầu cuối không tính bớt trừ gia cảnh cho bạn dạng thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại bỏ ra cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đk thường trú hoặc lâm thời trú).

+ trường hợp cá thể chưa tính giảm trừ gia đạo cho phiên bản thân ở bất kể tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại bỏ ra cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đk thường trú hoặc lâm thời trú).

– ngôi trường hợp cá thể không ký hợp đồng lao động, hoặc ký kết hợp đồng lao đụng dưới 03 (ba) tháng, hoặc cam kết hợp đồng cung ứng dịch vụ tất cả thu nhập tại một chỗ hoặc nhiều nơi sẽ khấu trừ 10% thì quyết toán thuế tại bỏ ra cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm bợ trú).– cá nhân trong năm có thu nhập từ chi phí lương, tiền công tại một chỗ hoặc những nơi tuy nhiên tại thời gian quyết toán không thao tác tại tổ chức, cá thể trả các khoản thu nhập nào thì địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế là chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đk thường trú hoặc trợ thì trú).

b. Địa điểm cá thể nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm đối với các khoản thu nhập từ kinh doanh.

– những khoản thu nhập từ kinh doanh theo lao lý tại Thông tứ 111/2013/TT-BTC thì yêu cầu gộp tầm thường với các khoản thu nhập từ chi phí lương, chi phí công để quyết toán thuế.– Theo quy định new tại Thông tứ 92/2015/TT-BTC thì các khoản thu nhập từ sale được bóc riêng thoát ra khỏi thu nhập từ tiền lương, chi phí công và cá nhân kinh doanh không hẳn quyết toán đối với các khoản thu nhập cá nhân này.

Từ khóa: nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế tncn, nộp quyết toán thuế tncn, địa điểm nộp làm hồ sơ quyết toán thuế tncn


Đăng ký nhận phiên bản tin

Nhận thông tin về luật, thông tư hướng dẫn, tư liệu về kiểm toán, báo cáo thuế, doanh nghiệp