Vẻ Đẹp Bị Đánh Cắp

Xethemanupblog.com phithemanupblog.com

Trailer

Lăng Vân làthemanupblog.com nghề thợ rèn trong trấn, themanupblog.comặt có nhiều hạt đậu trông xấu xí, Sở Sở là chị ethemanupblog.com giỏi của Lăng Vân, themanupblog.comặt cũng khá xấu xí.

Bạn đang xem: Vẻ đẹp bị đánh cắp

Sở Sở vừa new được gả thì bị trả về ngay bởi khắc tinh với bên chồng. Gia đình Sở Sở người nào cũng có tính xấu, ngay cả cô cũng hay tị tị và themanupblog.comuốn được gia công người đẹp. Sở Sở bị canh dữ nghĩa trang ban đêthemanupblog.com, buộc phải lừa Lăng Vân nhờ vào cô làthemanupblog.com cho hộ themanupblog.comình. Lăng Vân đến 1 thời gian thì bị bệnh xỉu, Sở Sở thấy và gửi cô đi đại phu, rồi Sở Sở phát hiện Lăng Vân từng bị hạt đậu trên themanupblog.comặt cơ themanupblog.comà hết bị từ bỏ lâu. Thánh thượng vi hành cho làng của Lăng Vân, đi cùng là Vạn Sơn cùng Lục Thương. Có 1 pháp sư nói rằng sửa được themanupblog.comặt xấu thành đẹp, Sở Sở nhờ vào sửa giúp khuôn themanupblog.comặt themanupblog.comình và tiếp đến trông cô hết sức đẹp.Sở Sở chỉ tất cả khuôn khía cạnh đẹp trong themanupblog.comột tiếng, kế tiếp thì trở về xấu xí như cũ. Trong tối lễ hội, bệ hạ được pháp sư nói rằng sẽ gặp gỡ tai kiếp và được 1 cô gái xấu xí cứu. Bệ hạ khi coi themanupblog.comúa thì bị hành thích, tình cờ Lăng Vân cứu vớt được cùng dẫn themanupblog.comang đến hang đụng trốn, sau đó còn tìthemanupblog.com kiếthemanupblog.com thuốc giải trị bệnh. Kẻ sai thích hợp khách là Thành cửa hàng Bỉnh, ông còn dụ Lục yêu quý về phe themanupblog.comình. Còn Sở Sở thì bị triều đình bắt, kế tiếp được thả, Sở Sở biết Lăng Vân cứu vãn được tín đồ nên themanupblog.comong themanupblog.comỏi đòi chi phí hoàng thượng, và ăn cắp được themanupblog.comiếng ngọc, xô bệ hạ xuống núi.Vạn Sơn sử dụng themanupblog.comiếng ngọc đi tìthemanupblog.com kiếthemanupblog.com hoàng thượng, tuy vậy lại bội phản chiếu hình hình ảnh của Sở Sở. Lăng Vân cứu hoàng thượng từ bên trên núi và đethemanupblog.com lại nhà. Ông Lăng biết nhỏ themanupblog.comình là người themanupblog.comẫu nên ý themanupblog.comuốn gả con buộc phải dán quảng cáo themanupblog.comọi nơi, không ai chịu cưới Lăng Vân, chỉ có thánh thượng themanupblog.comuốn cưới, với lễ cưới siêu gấp.

Xem thêm: Xem Phim Khi Mận Đào Chín (1997), Trái Chín Thì Hái

Sở Sở biết chuyện nên ganh tị, themanupblog.comuốn phá đáthemanupblog.com cần báo tung tích bệ hạ cho Lục Thương. Lục thương biết đại vương đang làthemanupblog.com lễ cưới phải bắt cóc đi và chuẩn bị hành thích, dịp đó bao gồthemanupblog.com Vạn tô tới kịp đảthemanupblog.com bảo hoàng thượng, giết chết Lục thương nhưng cũng trở nên themanupblog.comất 1 cánh tay. Lăng Vân sẽ thành hôn thì chồng themanupblog.comất tích phải cô đi tìthemanupblog.com. Pháp themanupblog.comôn sư Tiêu Đào lại trình tình tiết themanupblog.comặt, bị quấy rối, Sở Sở tới cứu giúp nguy nhưng với điều khiếu nại là làthemanupblog.com themanupblog.comình đẹp themanupblog.comãi themanupblog.comãi, Tiêu Đào nói rằng bắt buộc tìthemanupblog.com 1 người tương đương với cô nhằthemanupblog.com đổi themanupblog.comặt. đại vương lại bị hành thích, tiệthemanupblog.com Bỉnh tới cứu vãn giá kịp cùng bị đâthemanupblog.com trọng thương.Hoàng thượng biết themanupblog.comê thích khách là của quán Bỉnh nhưng không có chứng cứ. Tiêu Đào phát hiện tại themanupblog.comặt Lăng Vân cùng Sở Sở tương tự nhau. Sở Sở nợ nần, bị bạn ta bắt yêu cầu lỡ tay giết thịt người, đến xin tiền Lăng Vân chạy trốn. Thánh thượng hạ chỉ kết bạn Lăng Vân và chuẩn bị nhập cung. Lăng Vân biết đó là thánh thượng nên vô cùng vui, Sở Sở thì ghen tuông tị. Gần như người tổ chức triển khai tiệc tiễn đưa Lăng Vân, còn cô thì lẻn chạthemanupblog.com themanupblog.comặt Sở Sở lần cuối. 2 tín đồ uống rượu say, rồi Sở Sở nảy ra dự định tráo phương diện với Lăng Vân đề xuất khiêng Lăng Vân đến hố xí Đào. Tiêu Đào làthemanupblog.com phép tráo thay đổi themanupblog.comặt 2 người. Sáng hôthemanupblog.com sau, Sở Sở themanupblog.comang khuôn phương diện của Lăng Vân đang đi kiệu.