PHIM HAẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI CON ĐƯỜNG TẬP 10

Có hồ hết tác phẩm văn hoa khơi gợi lại đáng nhớ của 1 thời bao cấp cho thì cũng có những khuôn hình của cả điện ảnh và truyền ảnh thương nhớ 1 thời không quên.Hạnh phúc không tồn tại ở cuối con đườngcủa đạo diễn - NSND Khải Hưng là một bộ phim truyện như thế.

Được phạt sóng vào mốc giờ vàng trên kênh VTV1 vào những tối đồ vật Năm và thứ Sáu mặt hàng tuần, 33 tập phimHạnh phúc không tồn tại ở cuối nhỏ đường(Đạo diễn NSND Khải Hưng - Kịch bản: Đỗ Trí Hùng) dựng lại một thời kỳ "bản lề" của khu đất nước, khi Việt Nam biến hóa từ kinh tế tài chính tập trung bao cấp cho sang nền kinh tế thị trường. 1 thời kỳ để điện thoại tư vấn tên chỉ mất vài chữ nhưng lật từng trang ký kết ức, ta đã thấy từng số phận.

*

Mời các bạn CLICK và trải nghiệm phim:

(Để ủng hộ size, sau thời điểm click vào links xem phim, xuất hiện thêm trang trung gian (cuturl.in), người tiêu dùng kéo xuống dưới, kiểm tra vào ô :Tôi không hẳn người máy, dìm vàoClick here to continue, lộ diện trang mới, kéo trang xuống dưới có vòng tròn đếm ngược 10 giây, quý khách nhấn vào nútGet Linkvà trải nghiệm phim. Xin cảm ơn!)

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 1

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 2

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 3

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 4

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 5

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 6

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 7

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 8

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 9

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 10

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 11

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 12

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 13

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 14

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 15

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 16

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 17

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 18

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 19

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 20

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 21

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 22

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 23

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 24

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 25

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI con ĐƯỜNG: TẬP 26

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 27

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 28

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI nhỏ ĐƯỜNG: TẬP 29

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 30

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 31

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 32

HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ Ở CUỐI bé ĐƯỜNG: TẬP 33 (CUỐI)