Nói Đi Em Bao Sương Gió Trong Đời Oan Trái

你的样子(越南语版) Lyrics 歌词你的样子 (越南语版) - 枫叶<00:31>Ngoài kia bao nhiêu câu ca nhân tình thở than<00:34>Khắp trần thế nghe như dòng sông trôi nghẹn ngào<00:38>Và anh buông rơi từng nào lệ trên cách chân<00:42>Để biết em ra đi không khi nao trở lại<00:45>Nói đi em bao sương gió vào đời oan trái<00:49>Mà sao em với thân đi suốt canh dài<00:53>Nói đi em bao nhiêu ân đức chúng ta<00:56>Đã trường thọ từ ni theo em đi về vị trí xứ xa<01:00>Tình ca năm xưa ta như nghịch vui thế thôi<01:04>Có biết đâu hôm nay tôi nghe trong nghẹn ngào<01:08>Tình yêu thương hôm nao như vẫn cày thân xác tôi<01:11>Bởi mọi nhớ nhung không lúc nao sở hữu em về lại<01:15>Nói đi em bao sương gió vào đời oan trái<01:19>Mà sao em mang thân đi trong cả canh dài<01:22>Nói đi em bao nhiêu ơn huệ chúng ta<01:25>Đã trường thọ từ nay theo em đi về chỗ xứ xa<01:30>Dáng em hôm như thế nào đứng giữa linh hồn khi tôi thốt nhiên mơ thấy<01:37>Dáng em trong tầm tay<01:41>Cùng tôi mãi luyến lưu cuộc sống này<01:45>Dáng em mơ hồ<01:48>Thức giấc tôi tìm kiếm trong muôn trùng nhớ tiếc nuối<01:52>Dẫu thiên hạ cuồng quay<01:55>Còn tôi đứng mãi vị trí này ngóng chờ<02:16>Ngoài kia bao nhiêu câu ca người tình thở than<02:19>Khắp thế gian nghe như con sông trôi nghẹn ngào<02:23>Và anh buông rơi từng nào lệ trên bước chân<02:27>Để biết em ra đi không lúc nao trở lại<02:30>Nói đi em bao sương gió vào đời oan trái<02:34>Mà sao em mang thân đi xuyên suốt canh dài<02:38>Nói đi em bao nhiêu ơn huệ chúng ta<02:41>Đã trường thọ từ nay theo em đi về vị trí xứ xa<02:46>Tình ca năm xưa ta như chơi vui cầm cố thôi<02:49>Có biết đâu lúc này tôi nghe vào nghẹn ngào<02:53>Tình yêu thương hôm nao như sẽ cày thể xác tôi<02:56>Bởi hồ hết nhớ nhung không lúc nao mang em về lại<03:00>Nói đi em bao sương gió trong đời oan trái<03:04>Mà sao em sở hữu thân đi suốt canh dài<03:07>Nói đi em bao nhiêu ân tình chúng ta<03:10>Đã vĩnh cửu từ ni theo em đi về vị trí xứ xa<03:15>Dáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi bỗng nhiên mơ thấy<03:23>Dáng em trong tầm tay<03:26>Cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này<03:30>Dáng em mơ hồ<03:33>Thức giấc tôi tìm trong muôn trùng nuối tiếc nuối<03:37>Dẫu cõi trần cuồng quay<03:41>Còn tôi đứng mãi vị trí này ngóng chờ<03:47>Dáng em hôm nào đứng giữa linh hồn khi tôi thốt nhiên mơ thấy<03:54>Dáng em trong vòng tay<03:57>Cùng tôi mãi luyến lưu đời sống này<04:01>Dáng em mơ hồ<04:04>Thức giấc tôi tìm kiếm trong muôn trùng nuối tiếc nuối<04:09>Dẫu người đời cuồng quay<04:17>Còn tôi đứng mãi khu vực này ngóng chờ
gmail.com

links:Google Q và A

Statement: All Lyrics and play liên kết of our trang web are from the Internet. We don"t store any music files. If there is any infringement, please tương tác our e-mail and we will delete them immediately.