7 hỏa thuật mạnh nhất trong naruto, số một là ngọn lửa có thể тһɪêᴜ ᴄһáʏ tất cả mọi

Nhẫn thuật hệ hỏa đã trở thành một trong những yếu tố phổ cập nhất của bộ truyện Naruto.

Bạn đang xem: 7 hỏa thuật mạnh nhất trong naruto, số một là ngọn lửa có thể тһɪêᴜ ᴄһáʏ tất cả mọi

Trong Naruto, chakra là một trong những dạng tích điện được tạo nên ra bên trong tế bào của khung hình sống và được áp dụng để triển khai những nhẫn thuật, ảo thuật. Bao gồm 5 hệ chakra cơ phiên bản thuộc 5 yếu tố tự nhiên và thoải mái là: Địa, Thủy, Hỏa, Phong, Lôi. Nhưng trong nội dung bài viết này chúng ta chỉ nói về 7 kỹ thuật trẻ trung và tràn đầy năng lượng sử dụng chakra hệ hỏa trong series Naruto cùng Boruto thôi nhé!

Lưu ý: Ở đây chỉ tất cả các nhẫn thuật đơn lẻ, bởi vì vậy các nhẫn thuật kết hợp giữa những yếu tố hoặc nhiều hơn một người sẽ không còn được bao gồm.

7. Goenka

S̼a̼u̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼e̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼0̼/̼5̼0̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼í̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼.̼

4. Na-ru-to vs Neji

T̼r̼ậ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼.̼ ̼T̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼a̼r̼u̼t̼o̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼N̼e̼j̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼n̼a̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼:̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

5. Đội 10 vs Hidan và Kakuzu

7. Sasuke vs Itachi

C̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼U̼c̼h̼i̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ả̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼?̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

T̼h̼ứ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼é̼p̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼S̼a̼s̼u̼k̼e̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼O̼r̼o̼c̼h̼i̼m̼a̼r̼u̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼I̼t̼a̼c̼h̼i̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

*

8.

Xem thêm: Phim Hoạt Hình Ngôi Nhà Vui Vẻ Của Chuột Mickey (Tập 53), Danh Sách Chương Trình Phim Hoạt Hình Trên Vtv

Cuộc c̼h̼i̼ế̼n̼ sau cuối giữa Naruto với Sasuke

*

Sasuke thì ao ước g̼i̼ế̼t̼ hết đa số Hokage, na-ru-to lại không để bạn mình có tác dụng vậy. Cả 2 sau khoản thời gian đã trải qua bao sự đời đã gồm những ý kiến khác. Không thể là mọi đứa trẻ nghô nghê thời nào, giờ đây, họ l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ nhau quyết sinh sống c̼h̼ế̼t̼. Chidori cùng Sharingan lại một lần nữa chạm trán nhưng tác dụng (may thay) vẫn không phân định. Mất một bên cánh tay đang là điều tốt nhất có thể mà tác giả dành cho tất cả Naruto cùng Sasuke. Độc giả nhẹ nhõm biết bao khi ông ra quyết định giữ lại mạng sống của cả hai, thay vị cho một người c̼h̼ế̼t̼ đi để bạn kia tỉnh ngộ.

9. Na-ru-to vs Pain

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼P̼a̼i̼n̼ ̼(̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼N̼a̼g̼a̼t̼o̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼J̼i̼r̼a̼i̼y̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼