TẤT TẦN TẬT VỀ THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG

Nhắc mang lại Bình Dương, chắc chắn hẳn ai cũng sẽ nghe biết thành phố bắt đầu Bình Dương. Nơi đây tập trung những cơ quan lại “đầu não”, tổ chức những sự kiện quan trọng của tỉnh. Sự lôi kéo về đầu tư chi tiêu trong kia có bất động sản nhà đất ngày càng tăng. Khi mà tp mới được chi tiêu hạ tầng khá hoàn thành xong và các phân khu quy hoạch rõ ràng, chuyên nghiệp chuẩn tp thông minh - Smart City.

MỤC LỤC


*
Bản đồ quy hoạch tp mới Bình Dương