Giải Phương Trình Logarit Cơ Bản

✔ Tổng đúng theo 8 phương thức giải phương trình mũ, phương trình logarit thường gặp gỡ và một số bài tập vận dụng ở từng dạng chi tiết. Kỹ năng thuộc công tác đại số toán lớp 12.


Cách giải phương trình mũ

Phương trình nón cơ bản có dạng: ax = b (1), (0

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
.

Tài liệu xem thêm PDF

Thông tin tài liệu
Tác giảThầy Nguyễn Bảo Vương
Số trang99
Lời giải chi tiết

Mục lục tài liệu: