Giải Bài Tập Hóa 11 Bài 4

lý giải Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 20 SGK Hóa 11: bội nghịch ứng thương lượng của ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li.

Bạn đang xem: Giải bài tập hóa 11 bài 4

Bài 1. Điều khiếu nại để xẩy ra phản ứng hội đàm ion trong dung dịch các chất năng lượng điện li là gì? Lấy những thí dụ minh họa.

Hướng dẫn: Phản ứng dàn xếp ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau:

Tao thành chất kết tủa

Ví dụ: AgNO3 + NaCl → AgCl↓+ NaNO3

Tạo thành hóa học điện li yếu

Ví dụ: CH3COONa + HCl → CH3COOH + NaCl

Tạo thành chất khí

Ví dụ: Na2CO3 + H2SO4 -> Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Bài 2: Tại sao những phản ứng giữa hỗn hợp axit với hiđroxit gồm tính bazơ với phản ứng giữa muối cacbonat cùng dung dịch axit rất đơn giản xảy ra?

Hướng dẫn: Phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit gồm tính bazơ rất dễ xảy ra vì tất cả sự sản xuất thành hóa học điện li cực kỳ yếu là H2O Ví dụ: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

Phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit dễ xảy ra vì gồm sự tạo ra thành chất khí là CO2

Ví dụ: Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 ↑+ H2O


Bài 3. Lấy một trong những thí dụ chứng minh rằng: thực chất của bội phản ứng trong dung dịch các chất năng lượng điện li là làm phản ứng giữa các ion.

Xem thêm: Những Bộ Phim Liên Quan Đến Game, 8 Bộ Phim Game Thủ Hot Nhất Mọi Thời Đại

Hướng dẫn bài xích 3: Bản hóa học của phản nghịch ứng trong dung dịch những chất năng lượng điện li là bội nghịch ứng giữa những ion. Thật vậy:

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

Bản hóa học Ag+ + Cl‑ → AgCl ↓

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓+ 2NaCl

Bản chất: Mg2+ + 2OH– → Mg(OH)2 ↓

Bài 4. Phương trình ion rút gọn của làm phản ứng cho biết:A. Hầu hết ion như thế nào tồn trên trong dung dịchB. Nồng độ hầu như ion làm sao trong dung dịch lớn nhấtC. Bản chất của bội phản ứng trong dung dịch các chất điện liD. Không tồn tại phân tử trong dung dịch những chất năng lượng điện li

Đáp án:Phương trình ion rút gọn của phản nghịch ứng đến biết thực chất của bội nghịch ứng trong dung dịch những chất điện li.


Bài 5 Hóa 11 trang trăng tròn SGK: Viết các phương trình phân tử cùng ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xẩy ra trong hỗn hợp giữa những cặp hóa học sau:a) Fe2(SO4)3 + NaOHb) NH4Cl + AgNO3c) NaF + HCld) MgCl2 + KNO3e) FeS (r) + HClg) HClO + KOH

Giải bài xích 5:

*

themanupblog.com - website chuyên về đề thi, bình chọn và giải bài xích tập từ lớp 1 tới trường 12. Trang web với sản phẩm triệu lượt truy cập mỗi tháng, với đối tượng người dùng là học tập sinh, gia sư và cha mẹ trên cả nước.
XEM THEO LỚP
Giải bài bác tập SGK new 2,6
Edit with Live CSS
Save
Write CSS OR LESS & hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.