Đơn Vị Thi Công Tiếng Anh Là Gì

*

Bạn đang xem: Đơn vị thi công tiếng anh là gì

*

*

Xem thêm:

*

Đơn vị kiến thiết tiếng Anh là construction organization. Đơn vị xây dựng là đơn vị chức năng trực tiếp tham gia phát hành và đảm bảo an toàn chất lượng của công trình.Bạn vẫn xem: đối chọi vị thiết kế tiếng anh là gì

Đơn vị xây đắp tiếng Anh là construction organization. Đơn vị xây cất là đơn vị chức năng trực tiếp tham gia chế tạo và bảo đảm an toàn chất lượng của công trình.

*

Tape /teip/: Thước cuộn.

Craftsman /ˈkraːftsmən/: Nghệ nhân.

Culvert /ˈkʌl.vət/: Ống dây năng lượng điện ngầm.

Electrician /ˌɪl.ekˈtrɪʃ.ən/: Thợ điện.

Landscape /ˈlænd.skeɪp/: xây dừng vườn hoa.

Mate /meɪt/: Thợ phụ.

Plumber /ˈplʌm.ər/: nhân viên cấp dưới ở công trường.

Structural /ˈstrʌk.tʃər.əl/: nằm trong về kết cấu.

Worker /ˈwɜː.kər/: Công nhân.

Subcontractor /ˌsʌb.kənˈtræk.tər/: bên thầu phụ.

Perspective /pəˈspek.tɪv/: phiên bản vẽ phối cảnh.

Course /kɔːs/: Một hàng lặp đi tái diễn một hình dạng họa ngày tiết liên tục.

Damp proofing /dæmppruːf/: chống ẩm.

Mẫu câu giao tiếp của 1-1 vị kiến thiết tiếng Anh.

I will check work progress to adjust the work program for the coming week.

Tôi đang kiểm tra giai đoạn để kiểm soát và điều chỉnh tiến độ thi công.

All shop drawing will be A1 size, 594mm x 851mm.

Tất cả phiên bản vẽ cụ thể thi công buộc phải là cỡ A1, 594mm x 851mm.

Mr.Dung will brife you on boundaries, monument and reference level.

Ông Dũng sẽ trình diễn với các bạn về nhóc con giới, mốc khống chế mặt bằng cũng giống như mốc cao trình chuẩn.

In her sketch, she has shown the locations of the monument & the benchmark.

Trong bạn dạng sơ phác của cô ý ấy, cô ta có trình diễn các địa điểm của mốc khống chế mặt bằng và mốc cao trình chuẩn chỉnh của công trường.

Bài viết đơn vị thi công tiếng Anh là gì được tổng hợp bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.