Còn gì nữa đâu mà bảo nhau đợi chờ

Còn gì nữa đâu mà lại bảo nhau chờ lâu Tình em hút sâu cho đến muôn đời sau còn gì khác nữa đâu cơ mà khuyên nhau hẹn hò Tình như vó câu một cách trăm nghìn sầu còn gì khác nữa đâu, còn điều gì khác nữa đâu tình cảm đắm sâu đau khổ khi rời nhau Một người bước mau, người quay đi nghẹn ngào ngóng Em hút sâu Anh trở về với sầu Hôm Em lên xe thế gian buồn vời vợi Trôi qua bao lâu vẫn black một khung trời Anh đi lẻ loi nhớ mến về một người rất lâu rồi ngày đó ngày xanh lên khung trời tiếng gì nữa đâu, tình qua vượt mau Ngày còn tồn tại nhau, vẫn biết ko thành đâu Lời chưa ngừng câu thì tảo đi hờn giận Giờ Anh nơi đâu Em đi về bến nào?

Bạn sẽ xem: còn điều gì nữa đâu mà lại bảo nhau đợi chờ

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Bạn đang xem: Còn gì nữa đâu mà bảo nhau đợi chờ

Update Required lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Xem Phim Điệp Viên 007 Tập 1, Điệp Viên 007: Không Phải Lúc Chết

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin. Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin. Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin. Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.