Chùa thiên quang bình dương

*
Lối vào Thiên quang Ni từ bỏ (chùa Thiên Quang)
*
Cổng tam quan chú ý từ bên trong.
*
Tường thành được trồng một dãy số đông cây trúc kiểng.
*
Lịch khóa tu
*
Khu vực chánh điện
*
*
*
*
Gác trống
*
*
Gác chuông
*
*
Chánh điện
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Các dự án công trình khác
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Hoa phong lan tỏa nắng trong chùa
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Nhãn
*
Hoa nha đam
*
*
*
Các tượng Phật giáo
*
*

*** bài viết có sử dụng tư liệu được chỉnh sửa lại từ nhiều nguồn trên Internet.