Cấu Trúc Vì Nên Trong Tiếng Hàn

*
Tweet on Twitter
*
Share on Facebook
*
Google+
*
Pinterest

Ngữ pháp giờ đồng hồ Hàn vì chưng nên, học ngữ pháp giờ Hàn cấu trúc Vì..nên

ĐÁNH tan KHÓ KHĂN khi SỬ DỤNG NGỮ PHÁP ‘VÌ…NÊN’

1.

Bạn đang xem: Cấu trúc vì nên trong tiếng hàn

V, A + 아/어서

– sử dụng khi nói đến một mối quan hệ nguyên nhân – hiệu quả thông thường, hiển nhiên, tất yếu

– Dùng phối hợp cùng 반갑다/죄송하다/행복하다…

– Vế trước không áp dụng quá khứ, tương lai

– Không dùng trong câu mệnh lệnh, rủ rê, đề nghị

– Ví dụ:

+ 만나서 반갑습니다

Rất vui được chạm mặt bạn

+ 길이 막혀서 지각했어요

Vì tắc đường phải tôi đã đi vào muộn

+ 비싸서 못 사요

Vì đắt cần không thể download được

*
Ngữ pháp giờ Hàn vị nên

2. V, A + (으)니까

– dùng khi muốn nắm rõ một tại sao mang tính khinh suất hoặc khởi thủy từ cân nhắc cá nhân

– Vế trước rất có thể chia vượt khứ, hiện nay tại, tương lai

– dùng được vào câu mệnh lệnh, rủ rê, đề nghị

– Không kết hợp cùng 반갑다/죄송하다/행복하다…

– Ví dụ:

+ 제가 잘못했으니까 책임을 질게요

Vì tôi làm sai bắt buộc tôi sẽ chịu đựng trách nhiệm

+ 비가 오니까 택시를 타세요

Vì trời mưa cho nên hãy đi taxi

3. V, A + 기 때문에

– dùng trong cả trường hợp có tác dụng xấu với tốt

– phù hợp dùng trong văn viết

– Vế trước기 때문에 rất có thể chia thừa khứ

– Không cần sử dụng trong câu mệnh lệnh, rủ rê, đề nghị

– Ví dụ:

+ 너를 만날 수 있기 때문에 아주 행복해요

Vì tất cả thể chạm chán em buộc phải anh thấy siêu hạnh phúc

+ 비가 왔기 때문에 약속을 취소했어요

Vì trời mưa phải đã hủy cuộc hẹn

4.

Xem thêm: Diễn Viên Phim Hương Vị Hôn Nhân Vietsub, Our Gab Soon (2016)

V+ 는 바람에

– dùng trong tính huống có công dụng xấu(do một vì sao đột ngột khiến ra)

– Động trường đoản cú đứng trước는 바람에 luôn luôn chia thì hiện tại tại

– tác dụng luôn để ở thì vượt khứ

– Không dùng câu mệnh lệnh, rủ rê, đề nghị

– Không cần sử dụng trong trường hợp tốt

– Ví dụ:

+ 태풍이 오는 바람에 비행기가 취소됐어요

Vì bất ngờ có bão cần chuyến cất cánh bị hủy

+ 넘어지는 바람에 다리가 다쳤어요

Vì bị ngã nên chân bị thương

5. V, A + (으)ㄴ/는 탓에

– dùng làm giải thích hoặc quy trách nhiệm trong tình huống có tác dụng xấu

– Không dùng trong tình huống tốt

– trong thì quá khứ: V + (으)ㄴ 탓에/A + 았/었던 탓에

– Ví dụ:

+ 성격이 안 좋은 탓에 친구가 없어요

Vì tính biện pháp không giỏi nên không tồn tại bạn

+ 날씨가 추었던 탓에 감기에 걸렸어요

Vì tiết trời lạnh nên đã bị cảm cúm

6. V + 느라고

– dùng để giải thích mang lại một kết quả không được tốt do mải mê, tập trung làm những gì đó

– hai vế vào câu bắt buộc cùng tầm thường chủ ngữ

– Động trường đoản cú đứng trước 느라고 luôn luôn chia thì hiện tại

– hiệu quả thường sinh sống dạng đậy định hoặc phối hợp cùng 고생하다, 수고하다

– nguyên nhân phải là hành động do thiết yếu chủ ngữ ý muốn làm, không mang tính chất độc nhất thời, bỗng nhiên ngột

– Ví dụ:

+ 잠을 자느라고 전화를 못 받았어요

Vì mải ngủ yêu cầu không thể dìm điện thoại

+ 야근하느라고 수고하셨어요

Vì làm cho thêm giờ đề xuất đã vất vả rồi

7. V + (으)ㄴ 덕분에

– sử dụng khi ý muốn nói nhờ vào một điều gì đấy mà công dụng tốt xảy ra

– Chỉ áp dụng cho công dụng tốt

– Ví dụ:

+ 열심히 공부한 덕분에 시험을 잘 봤어요

Nhờ học tập hành chuyên cần nên sẽ làm bài xích thi tốt

+ 선생님께서 잘 가르쳐 주신 덕분에 한국어를 잘 하게 됐어요

Nhờ cô giáo dạy tận tình cần tiếng Hàn của tớ đã giỏi lên

Trên đấy là một số ngữ pháp giờ đồng hồ hàn sử dụng cấu trúc “vì..nên”. Tiếng hàn Hà Nội mong muốn sẽ có lợi cho bài toán học tiếng hàn của bạn