Cách Làm Tròn Số Tiền Trong Excel

Trong thực tế, quá trình kết toán hết sức hay chạm mặt phải yêu cầu làm tròn số tiền. Khi chúng ta sử dụng cách làm tính từ động, chưa phải lúc nào hiệu quả cũng ra được số nguyên. Tuy vậy theo chế độ tiền tệ: ví như tiền Đồng, số tiền vẫn là số nguyên mà không có phần lẻ phân số. Trường hợp chỉ sử dụng định dạng số nhằm ẩn phần thập phân đi mà khi chúng ta dùng hàm SUM để cùng tổng sẽ bị lệch. Như ví dụ dưới khi bạn sử dụng laptop tính tổng cột VAT = 150,386 + 1,283,040 + 50,696 = 1,484,122; nhưng khi chúng ta sử dụng định hàm SUM thì công dụng ra 1,484,123.

Bạn đang xem: Cách làm tròn số tiền trong excel

*

Vậy từ bây giờ themanupblog.com sẽ hướng dẫn bạn cách làm cho tròn số chi phí trong Excel nhé!

Sử dụng hàm ROUND để gia công tròn số

Cú pháp hàm: = ROUND(number, num_ditgits). vào đó:

ROUND: thương hiệu hàm dùng để triển khai tròn số.

Number: Số chi phí cần để làm tròn.

Num_ditgits: Phần được làm tròn.

Lưu ý: cơ chế là tròn số của hàm ROUND là phần được làm tròn nhỏ hơn 5 thì làm tròn xuống. Phần được làm tròn bởi hoặc lớn hơn 5 thì có tác dụng tròn lên.

Xem thêm: Gộp 2 Ổ Đĩa Trong Win 7 - Hướng Dẫn Cách Chia Và Gộp Ổ Trong Windows 7

Nếu bạn muốn làm tròn hết phần thập phân khi đo lường và thống kê trong phần mềm Excel, Num_ditgits sẽ bằng 0. Với ví dụ như bảng trên, khi bạn tính chi phí VAT, bạn áp dụng thêm hàm ROUND như sau: =ROUND(C5*0.1,0).

*

Nếu bạn muốn làm tròn phần nghìn, vẫn phương pháp ROUND như trên, bạn đổi khác giá trị Num_ditgits = – 3. Vậy nếu số tiền lẻ bên dưới 500 đồng thì có tác dụng tròn xuống số 0. Ví như số tiền lẻ bởi hoặc lớn hơn 500 đồng thì làm tròn lên 1000.

tương tự với những trường đúng theo khác nếu bạn muốn làm tròn phần vạn, triệu vào các report mang tính vĩ mô.

*

Sử dụng hàm ROUND để triển khai tròn phần thập phân

Một số nhiều loại tiền tệ thực hiện cả phần thập phân để trình bày giá trị, điển trong khi đồng Đô la Mỹ được xem đến Cent.

lấy ví dụ ta gồm bảng quy đổi từ tiền VNĐ lịch sự USD như sau:

*

yêu thương cầu bạn làm tròn cho hai số lượng thập phân của đồng USD, bạn sử dụng hàm ROUND cùng với Num_ditgits =2. Và tác dụng thu được như bảng sau: