Các dạng toán đổi đơn vị lớp 4

Toán lớp 4 ôn tập về đại lượng là bài bác học hệ thống kiến thức buộc phải nhớ và những dạng bài tập thường chạm chán giúp học viên củng vậy kiến thức.Sau đây là những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, dạng toán tốt của bài bác toán lớp 4 ôn tập về đại lượng do themanupblog.com tổng hợp. Phụ huynh, học sinh cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Các dạng toán đổi đơn vị lớp 4

1. Khối hệ thống kiến thức ôn tập về đại lượng

1.1. Ôn tập về đại lượng đo độ dài

*

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài rất nhiều gấp 10 lần đơn vị bé hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo độ dài đều kém (Largedfrac110)lần đối kháng vị lớn hơn liền trước nó.

1.2. Ôn tập về đại lượng đo khối lượng

*

Để đo trọng lượng các trang bị nặng hàng chục, sản phẩm trăm, hàng trăm ki-lô-gam, tín đồ ta sử dụng những đơn vị: yến, tạ, tấn.

Để đo cân nặng các đồ gia dụng nặng mặt hàng chục, mặt hàng trăm, hàng trăm ngàn gam, bạn ta sử dụng những đơn vị: đề-ca-gam, héc-tô-gam.

Mỗi đơn vị đo trọng lượng đều cấp 10 lần solo vị bé hơn liền sau nó.

Mỗi đơn vị chức năng đo khối lượng đều nhát (Largedfrac110) lần đối kháng vị to hơn liền trước nó.

1.3. Ôn tập về đại lượng đo thời gian

*

Chú ý:

1 năm = 365 ngày1 năm nhuận = 366 ngàyTháng một, tháng ba, tháng năm, mon bảy, tháng 8, mon mười, tháng mười hai có: 31 ngày.Tháng tư, tháng sáu, mon chín, tháng mười một có: 30 ngày.Tháng hai gồm 28 ngày (vào năm nhuận tất cả 29 ngày).

2. Những dạng bài tập toán lớp 4ôn tập về đại lượng

2.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị đo đại lượng

2.1.1. Phương thức chung

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo độ dài, cân nặng thời gian

Hai đơn vị chức năng đo độ dài, cân nặng liền nhau hơn yếu nhau 10 đối kháng vị

2.1.2. Bài bác tập

Bài 1: Đổi những đơn vị đo đại lượng sau

a) 4 năm = … tháng

b) 48 tháng = … năm

c) 3giờ = … phút

d) 200 năm = … cầm kỷ

g) 8m 4dm = ... Dm

h) 8 tạ 7 yến = … kg

2.1.3. Bài xích giải

Bài 1:

a) 4 năm = 4 x 12 tháng = 48 tháng

b) 48 mon = 48 : 12 = 4năm

c) 3giờ = 3 x 60= 180 phút

d) 200 năm = 200 : 100 = 2 vậy kỷ

g) 8m 4dm = 8 x 10 + 4 = 84dm

h) 8 tạ 7 yến = 8 x 100 + 7 x 10 = 800 + 70 = 870kg

2.2. Dạng 2: các phép tính với đơn vị chức năng đo đại lượng

2.2.1. Cách thức chung

Khi triển khai phép tính cùng hoặc trừ các đại lượng tất cả kèm theo các đơn vị đo như thể nhau, ta triển khai tương từ bỏ như các phép tính với số trường đoản cú nhiên, kế tiếp thêm đơn vị chức năng đo cân nặng vào kết quả.

Xem thêm: - Mai Quế Giang Hồ

Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, đầu tiên ta đề nghị đổi về thuộc 1 đơn vị đo kế tiếp thực hiện tại tính bình thường.

Khi nhân hoặc chia một đơn vị đo khối lượng với một số, ta nhân hoặc chia số kia với một số trong những như phương pháp thông thường, sau đó thêm đơn vị chức năng đo đại lượng vào kết quả.

2.2.2. Bài bác tập

Bài 1: Tính các đại lượng sau:

a) 72hm 5m + 72m = ?m

b) 157 phút + 4giờ = ? phút

c) 15 năm - 126 mon = ? tháng

d) 5 tấn 7kg x đôi mươi kg = ? kg

Bài 2: Một con gà nặng 3700g, một túi thịt nặng trĩu 350g và một bó rau nặng trĩu 700g. Hỏi gà, thịt cùng rau nặng từng nào gam?

2.2.3. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện tại phép tính theo quy tắc của các đơn vị đo đại lượng ta có:

a) 72hm 5m + 72m = 72 x 100 + 5 + 72 = 7200 + 5 + 72 = 7277m

b) 157 phút + 4 giờ đồng hồ = 157 + 4 x 60 = 157 + 240 = 397phút

c) 15 năm - 126 tháng = 15 x 12 - 126 = 180 - 126 = 54 tháng

d) 5t 7kg x 20 kg = (5 x 1000 + 7) x đôi mươi = 5007 x đôi mươi = 100140kg

Bài 2:

Tổng trọng lượng của gà, thịt và rau nặng trĩu số gam là:

3700 + 350 + 700 = 4750 (g)

Vậy gà, thịt cùng rau nặng 4750g.

2.3. Dạng 3: So sánh các đơn vị đo đại lượng

2.3.1. Cách thức chung

Khi so sánh những đơn vị đo tương tự nhau, ta so sánh tương tự như như đối chiếu hai số từ nhiên.

Khi so sánh những đơn vị đo khác nhau, trước hết ta đề nghị đổi về cùng 1 đơn vị đo tiếp nối thực hiện so sánh bình thường.

2.3.2. Bài tập

Bài 1: So sánh những đại lượng sau:

a) 3kg 50g … 3050g

b) 4h 36 phút ... 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

Bài 2. Một bao gạo nặng nề 52kg, một con lợn nặng nề 52 yến. Hỏi bao gạo hay con lợn nặng trĩu hơn?

2.3.3. Bài xích giải

Bài 1:

a) 3kg 50g … 3050g

Đổi 3kg 50g = 3 x 1000 + 50 = 3050g

Vậy 3kg 50g = 3050g

b) 4h 36 phút ... 5425 giây

Đổi 4h 36 phút = 4 x 60 x 60 + 36 x 60 = 16560 giây

Vậy 4h 36 phút > 5425 giây

c) 8km 7dam … 2484m

Đổi 8km 7dam = 8 x 1000 + 7 x 10 = 8000 + 70 = 8070m

Vậy 8km 7dam > 2484 m

d) 3 năm … 48 tháng

Đổi 48 mon = 48 : 12 = 4năm

Vậy 3năm

Bài 2:

Đổi 52 yến = 52 x 10 = 520kg

52kg

Vậy bé lợn nặng hơn bao gạo.

3. Bài bác tập toán lớp 4 ôn tập về đại lượng

3.1. Bài tập

Bài 1. Đổi đơn vị đo trọng lượng sau:

Khối lượng

24 tấn 6 tạ

127 yến 29kg

52kg 220hg

26 tạ 34 yến 90kg

Đổi

= ? kg

= ? hg

= ? dag

= ? yến

Bài 2. Đổi đơn vị đo thời gian sau:

Thời gian

2 chũm kỷ

26 năm 7 tháng

392 ngày

3h 45 phút

3420 giây

Đổi

= ? năm

= ? tháng

= ? tuần

=? giây

= ? phút

Bài 3. Đổi đơn vị chức năng độ dài sau:

Độ dài

50000m

360 dam 50dm

120m5dm

500mm

10m100dm1000cm

Đổi

= ? km

= ? m

= ? cm

= ? dm

= ? mm

Bài 4: Thực hiện những phép tính những đại lượng sau

a) 82hm 725m + 25dam - 127m

b) 640kg 65g x 3 + 17 yến - 2tấn

c) 9h 45 phút 30 giây + 3900 giây + 46 phút

d) 2 chũm kỷ + 21 năm - 1488 tháng : 4

Bài 5: đối chiếu giá trị của các đại lượng sau:

a) 875m … 46hm

b) 12km 750dam … 12750m

c) 3 năm 18 mon … 60 tháng

d) 7t 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Bài 6: một tuần có 7 ngày, hỏi:

a) 10 tuần thì có bao nhiêu ngày?

b) 623 ngày thì tất cả bao nhiêu tuần?

Bài 7: Một loại xe ô tô chở các lần chở được 516kg cam. Hỏi 30 lần thì chở được từng nào kgcam?

3.2. Bài bác giải

Bài 1:

Khối lượng

24 tấn 6 tạ

127 yến 29kg

52kg 220hg

26 tạ 34 yến 90kg

Đổi

= 24600kg

= 12990hg

= 7400 dag

= 303 yến

24 tấn 6 tạ = 24 x 1000 + 6 x 100 = 24000 + 600 = 24600kg

127 yến 29kg = 127 x 100 + 29 x 10 = 12700 + 290 = 12990hg

52kg 220hg = 52 x 100 + 220 x 10 = 5200 + 2200 = 7400 dag

26 tạ 34 yến 90kg = 26 x 10 + 34 + 90 : 10 = 260 + 34 + 9 = 303 yến

Bài 2:

Thời gian

2thế kỷ

26 năm 7 tháng

392 ngày

3h 45 phút

3420 giây

Đổi

= 250 năm

= 319 tháng

= 56 tuần

= 13500 giây

= 57 phút

2thế kỷ = 2 x 100 = 200năm

26 năm 7 tháng = 26 x 12 + 7 = 312 + 7 = 319 tháng

392 ngày = 392 : 7 = 56 tuần

3h 45 phút = 3 x 60 x 60 + 45 x 60 = 10800 + 2700 = 13500 giây

3420 giây = 3420 : 60 = 57 phút

Bài 3:

Độ dài

50000m

360 dam 50dm

120m5dm

500mm

10m100dm1000cm

Đổi

= 50 km

= 3605 m

= 12050 cm

= 5 dm

= 30000 mm

50000m = 50000 : 1000 = 50km

360dam 50dm = 360 x 10 + 50 : 10 = 3600 + 5 = 3605m

120m5dm = 120 x 100 + 5 x 10 = 12000 + 50 = 12050cm

500mm = 500 : 100 = 5dm

10m100dm1000cm = 10 x 1000 + 100 x 100 + 1000 x 10 = 10000 + 10000 + 10000 = 30000mm

Bài 4:

a) 82hm 725m + 25dam - 127m = 9048m

Ta gồm : 82hm 725m = 82 x 100 + 725 = 8925m

25dam = 25 x 10 = 250m

Nên 82hm 725m + 25dam - 127m = 8925 + 250 - 127 = 9048m

b) 640kg 65g x 3 + 17 yến - 2tấn = ?

Đổi:

640kg 65g = 640 x 1000 + 65 = 640000 + 65 = 640065g x 3 = 1920195g

17 yến = 17 x 100000 = 1700000g

2tấn = 2000000g

Ta có: 640kg 65g x 3 + 17 yến - 7.2 tấn = 1920195 + 1700000 - 2000000 = 1620195g

c) 9h 45 phút 30 giây + 3900 giây + 46 phút

Đổi:

9h 45 phút 30 giây = 9 x 60 x 60 + 45 x 60 + 30 = 32400 + 2700 + 30 = 35130 giây

46 phút = 46 x 60 = 2760 giây

Ta có: 9h 45 phút 30 giây + 3900 giây + 46 phút = 35130 + 3900 + 2760 = 41790 giây

d) 2 vắt kỷ + 21 năm - 1488 mon : 4

Đổi:

2 nỗ lực kỷ = 2 x 100 = 200 năm

1488 tháng = 1488 : 12 = 124 năm

Ta có: 2 gắng kỷ + 21 năm - 1488 mon : 4 = 200 + 21 - 124 : 4 = 221 - 31 = 190 năm

Bài 5:

a) 875m … 46hm

Đổi 46hm = 46 x 100 = 460hm

Vậy 875m

b) 12km 750dam … 12750m

Đổi 12km 750dam = 12 x 1000 + 750 x 10 = 12000 + 7500 = 19500m

Vậy 12km 750dam > 12750m

c) 3 năm 18 tháng … 60 tháng

Đổi 3 năm 18 mon = 3 x 12 + 18 = 36 + 18 = 54 tháng

Vậy 3 năm 18 mon

d) 7t 6 tạ 54 yến … 28470 kg

Đổi: 7 tấn 6 tạ 54 yến = 7 x 1000 + 6 x 100 + 54 x 10 = 7000 + 600 + 540 = 8140 kg

Vậy 7t 6 tạ 54 yến

Bài 6:

a) một tuần có 7 ngày đề nghị 10 tuần gồm số ngày là:

7 x 10 = 70 ngày

b) 1 tuần có 7 ngày buộc phải 623 ngày ứng cùng với số tuần là:

623 : 7 = 89 tuần

Bài 7:

Một lần chở được 516kg cam cần 30 lần chở được số kg cam là:

516 x 30 = 15480 (kg cam)

Đổi 15480kg

Vậy 30 lần xe cộ chở được tất cả là 15480 kilogam cam

4. Bài tập từ luyện

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Đổi các đơn vị đo đại lượng sau:

a) 248m 105cm = … cm

b) 6km 424m = … m

c) 72 tấn 34 tạ =……………. Tạ

d) 5 tấn 302 yến 100kg =………. Yến

g) 27 tuần 9 ngày = .... Ngày

h) 12288 tiếng = .... Ngày

Bài 2: Tính thời gian Minh tiến hành các chuyển động buổi sáng?

Minh thức dậy lúc 6 tiếng 15 phút bằng hữu dục và lau chùi đến 6 tiếng 35 phút. Sau đó đi bộ đến ngôi trường là thời điểm 7 giờ

a) Hỏi thời hạn Minh bầy dục và dọn dẹp là bao lâu?

b) thời gian Minh đi bộ tới ngôi trường mất bao nhiêu phút?

Bài 3: trong những khoảng thời gian sau khoảng thời hạn nào là lớn nhất?

A: 7 năm

B: 72 tháng

C: (Largedfrac110) rứa kỷ

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1:

a) 24905cm

b) 6424m

c) 754 tạ

d) 812 yến

g) 198 ngày

h) 512 ngày

Bài 2:

a) 20 phút

b) 25 phút

Bài 3:C

Ngoài bài xích toán lớp 4 ôn tập về đại lượng. Phụ huynh học tập sinh hoàn toàn có thể tham khảo các khóa học tập toán online tại themanupblog.com để giúp con từ tin chinh phục môn toán nhé.