CÁC CÔNG THỨC HÌNH HỌC LỚP 5

Toán đái học: bí quyết tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bản giúp những em học sinh tham khảo, hệ thống hóa kiến thức về tính diện tích, tính chu vi, thể tích hình trụ, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình thoi, hình nón, hình cầu..

Bạn đang xem: Các công thức hình học lớp 5

Nhờ đó, đang biết cách vận dụng vào bài tập xuất sắc hơn, để càng ngày học tốt môn Toán. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung cụ thể trong nội dung bài viết dưới phía trên của themanupblog.com:


Tổng hợp công thức tính diện tích, chu vi, thể tích các hình toán tiểu học

1. Tính chu vi, diện tích s Hình chữ nhật2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuông3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác6. Tính chu vi, diện tích s Hình thang7. Tính chu vi, diện tích s hình tròn8. Tính diện tích, thể tích hình lập phương9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật10. Tính diện tích, thể tích hình nón11. Tính diện tích, thể tích hình trụ12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

1. Tính chu vi, diện tích Hình chữ nhật


Công thức tính chu vi Hình chữ nhật

Công thức: p = (a + b) x 2.

Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cùng chiều rộng nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đã biết.


Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Công thức: S = a x b.

Muốn tính diện tích s hình chữ nhật, ta lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết DT tìm kiếm cạnh bằng cách lấy DT phân chia cạnh sẽ biết.


2. Tính chu vi, diện tích s Hình vuôngCông thức tính chu vi Hình vuông

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình vuông, ta rước độ nhiều năm một cạnh nhân với 4.

Mở rộng: giả dụ biết chu vi hình vuông, để tìm cạnh hình vuông vắn ta lấy chu vi hình vuông chia 4.


Công thức tính diện tích Hình vuông

Công thức: S = a x a.

Muốn tính diện tích hình vuông, ta mang độ nhiều năm một cạnh nhân với thiết yếu nó.

Mở rộng: nếu biết diện tích hình vuông, ta rất có thể tìm cạnh hình vuông bằng cách nhẩm.


3. Tính chu vi, diện tích Hình bình hành


Công thức tính chu vi Hình bình hành

Công thức: P = (a + b) x 2

Muốn tính chu vi hình bình hành, ta đem tổng hai cạnh kề nhân cùng với 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết chu vi tính cạnh bằng phương pháp lấy nửa chu vi (P : 2) trừ cạnh đang biết.


Công thức tính diện tích Hình bình hành

Công thức: S = a x h

Muốn tính diện tích hình bình hành, ta lấy độ nhiều năm đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: Biết diện tích s hình bình hành, ta có thể tính:

Độ lâu năm đáy: a = S : hChiều cao: h = S : a

4. Tính chu vi, diện tích Hình thoi


Công thức tính chu vi Hình thoi

Công thức: P = a x 4

Muốn tính chu vi hình thoi, ta lấy độ nhiều năm cạnh hình thoi nhân cùng với 4.

Mở rộng: nếu biết chu vi hình thoi, để tìm cạnh hình thoi ta mang chu vi phân chia 4.


Công thức tính diện tích Hình thoi

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích hình thoi, ta mang tích độ nhiều năm hai đường chéo chia đến 2 (cùng một đơn vị chức năng đo).


5. Tính chu vi, diện tích s Hình tam giác


Công thức tính chu vi Hình tam giác

Công thức: C = a + b + c

Muốn tính chu vi hình tam giác, ta đem độ lâu năm 3 cạnh tam giác cùng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình tam giác và 2 cạnh, ta kiếm tìm cạnh còn lại bằng cách lấy chu vi trừ đi tổng 2 cạnh còn lại: a = C - (b+c).

Xem thêm: Xem Phim Sự Quyến Rũ Của Người Vợ Tập Cuối, Xem Phim Sự Quyến Rũ Của Người Vợ Tập 129 Vietsub


Công thức tính diện tích s Hình tam giác

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình tam giác, ta mang độ dài đáy nhân với chiều cao rồi phân chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: nếu ta biết diện tích hình tam giác, ta có thể tính:

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h

6. Tính chu vi, diện tích Hình thang


Công thức tính chu vi hình thang

Công thức: C = a + b + c + d

Muốn tính chu vi hình thang, ta rước độ dài những cạnh hình thang cùng lại cùng nhau (cùng một đơn vị chức năng đo).

Mở rộng: nếu như biết chu vi hình thang với độ nhiều năm 3 cạnh, ta có thể tìm cạnh còn lại bằng phương pháp lấy chu vi trừ đi tổng độ dài 3 cạnh: a = C - (b + c + d).


Công thức tính diện tích s hình thang

Công thức: S =

*

Muốn tính diện tích s hình thang, ta rước tổng độ nhiều năm hai lòng nhân với chiều cao rồi đem phân chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Mở rộng: giả dụ biết diện tích hình thang, ta hoàn toàn có thể tính

Chiều cao: h = (S x 2) : aCạnh đáy: a = (S x 2) : h


7. Tính chu vi, diện tích hình tròn


Công thức tính chu vi hình tròn

Công thức: C = d x 3,14 hoặc r x 2 x 3,14

Muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14 (hoặc lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân cùng với 3,14).

Mở rộng: trường hợp biết chu vi hình tròn, ta rất có thể tính:

Đường kính: d = C : 3,14Bán kính: r = C : 3,14 : 2

Công thức tính diện tích s hình tròn

Công thức: r x r x 3,14

Muốn tính diện tích s hình tròn, ta lấy phân phối kinh nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14.


8. Tính diện tích, thể tích hình lập phươngTính diện tích xung xung quanh hình lập phương

Công thức: Sxq = Sm x 4

Muốn tính diện tích xung quanh, ta lấy diện tích 1 phương diện của hình lập phương nhân với 4.


Tính diện tích toàn phần hình lập phương

Công thức: Stp = Sm x 6

Muốn tính diện tích s xung quanh, ta lấy diện tích 1 phương diện của hình lập phương nhân với 6.


Tính thể tích hình lập phương

Công thức: V = a x a x a

Muốn tính thể tích hình lập phương, ta lấy cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân cùng với cạnh.


9. Tính diện tích, thể tích hình hộp chữ nhậtTính diện tích s xung quanh hình hộp chữ nhật

Công thức: Sxq = p x c

Muốn tính diện tích s xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta rước chu vi mặt dưới nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Tính diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức: Stp = Sxq + Sđ x 2

Muốn tính diện tích s toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật cùng với 2 lần diện tích s đáy (cùng một đơn vị đo).


Tính thể tích hình hộp chữ nhật

Công thức: V = a x b x c

Muốn tính thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, ta rước chiều rài nhân cùng với chiều rộng rồi nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

10. Tính diện tích, thể tích hình nón


Công thức tính diện tích s xung quanh hình nón

Diện tích xung quanh hình nón được khẳng định bằng tích của hằng số Pi (π) nhân với bán kính đáy hình nón (r) nhân với con đường sinh hình nón (l). Đường sinh hoàn toàn có thể là một đường thẳng hoặc 1 mặt đường cong phẳng. Với hình nón thì đường sinh gồm chiều nhiều năm từ mép của vòng tròn cho đỉnh của hình nón.

*

Trong đó:

Sxq: là ký kết hiệu diện tích xung xung quanh hình nón.π: là hằng số Pi có mức giá trị xê dịch là 3,14r: bán kính dưới mặt đáy hình nón và bằng 2 lần bán kính chia 2 (r = d/2).l: đường sinh của hình nón.

Công thức tính diện tích s toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón bằng diện tích s xung quanh hình nón cộng với diện tích dưới đáy hình nón. Vì chưng diện tích dưới mặt đáy là hình tròn trụ nên áp dụng công thức tính diện tích hình tròn là Sđ = π.r.r.

*

Công thức tính thể tích hình nón

Để tính được thể tích hình nón ta áp dụng công thức sau:

*

Trong đó:

V: ký hiệu thể tích hình nónπ: là hằng số = 3,14r: phân phối kính hình tròn trụ đáy.h: là con đường cao hạ từ đỉnh xuống trung ương đường tròn đáy.

11. Tính diện tích, thể tích hình trụ

Công thức tính diện tích s xung quanh hình trụ

S (xung quanh) = 2 x π x r x h

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụh: chiều cao nối từ đáy tới đỉnh hình trụπ = 3,14

Công thức tính diện tích s toàn phần hình trụ

S (toàn phần) = 2 x π x r2 + 2 x π x r x h = 2 π x r x (r + h)

Trong đó:

r: nửa đường kính hình trụ2 x π x r x h: diện tích s xung quanh hình trụ2 x π x r2: diện tích s của hai đáy

Công thức tính thể tích hình trụ

V = π x r2 x h

Trong đó:

r: bán kính hình trụh: độ cao hình trụ

12. Tính chu vi, diện tích Hình cầu

Công thức tính diện tích mặt cầu

*

Công thức tính thể tích hình cầu

*

Trong đó:

S là diện tích mặt cầuV là thể tích hình cầur là nửa đường kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính khía cạnh cầu/hình cầu
Chia sẻ bởi:
*
tè Ngọc
tải về
(444 lượt)
Lượt tải: 11.867 Lượt xem: 427.821 Dung lượng: 257,6 KB
Liên kết tải về

Link themanupblog.com chính thức:

Toán tiểu học: phương pháp tính diện tích, chu vi, thể tích hình cơ bạn dạng tải về Xem

Các phiên phiên bản khác và liên quan:


Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới nhất trong tuần
Tài khoản ra mắt Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA