Sbt Vật Lý 9

Bài 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 trang 17 SBT đồ vật Lí 9

Bài 6 trang 17 sách bài bác tập vật Lí 9: mang đến mạch điện AB gồm sơ đồ như hình 6.2 trong các số ấy điện trở R1 = 3r ; R2 = r; R3 = 6r.

Bạn đang xem: Sbt vật lý 9

Điện trở tương tự của đoạn mạch này có giá trị nào bên dưới đây?

A. 0,75r

B. 3r

C. 2,1r

D. 10r

*

Tóm tắt:

R1 = 3r; R2 = r; R3 = 6r; Rtđ = ?

Lời giải:

Chọn C

Do điện trở R2 tiếp nối với năng lượng điện trở R3 cần ta có: R23 = R2 + R3 = r + 6r = 7r

Điện trở tương tự của đoạn mạch này là:

*

Bài 7 trang 17 sách bài tập vật dụng Lí 9: Các điện trở R là giống hệt trong những đoạn mạch tất cả sơ thứ trong hình 6.3 dưới đây.

Xem thêm: Nam Chính Phim ' Cô Dâu 15 Tuổi Hd Vietsub, Cô Dâu 15 Tuổi

Hỏi năng lượng điện trở tương tự của đoạn mạch nào là bé dại nhất?

*

Lời giải:

Chọn D

Cách mắc A: Rtđ = R + R + R =3R

Cách mắc B:

*

Cách mắc C:

*

Cách mắc D:

*

Vậy cách mắc D có điện trở tương đương nhỏ tuổi nhất.

Bài 8 trang 17 sách bài bác tập vật Lí 9: Điện trở tương tự của đoạn mạch AB bao gồm sơ thứ như bên trên hình 6.4 là RAB = 10Ω, trong các số đó các năng lượng điện trở R1 = 7Ω ; R2 = 12Ω. Hỏi điện trở Rx có mức giá trị nào dưới đây?

A. 9Ω

B. 5Ω

C. 4Ω

D. 15Ω

*

Lời giải:

Chọn C

Điện trở tương đương của đoạn mạch: RAB = R1 + R2x ⇒ R2x = RAB – R1 = 10 - 7= 3Ω

Do R2 mắc tuy vậy song với Rx buộc phải ta có:

*

Bài 9 trang 17 sách bài tập đồ gia dụng Lí 9: Điện trở R1 = 6Ω ; R2 = 9Ω; R3 = 15Ω chịu đựng được loại điện có cường độ lớn nhất tương ứng là I1 = 5A ; I2 = 2A và I3 = 3A. Hỏi có thể đặt một hiệu năng lượng điện thế lớn số 1 là từng nào vào hai đầu đoạn mạch gồm bố điện trở này thông liền với nhau?