BÀI 3 TRANG 134 TOÁN 12

Trên phương diện phẳng tọa độ, kiếm tìm tập hòa hợp điểm biểu diễn những số phức(z)thỏa mãn điều kiện:

a) Phần thực của(z) bằng(-2);

b) Phần ảo của(z) bằng 3;

c) Phần thực của(z) thuộc khoảng((-1;,2));

d) Phần ảo của(z) trực thuộc đoạn(<1;,3>);

e) Phần thực cùng phần ảo của(z) đều thuộc đoạn(<2;,2>).


Bạn đang xem: Bài 3 trang 134 toán 12

Các tập phù hợp điểm biểu diễn số phức(z) được khẳng định trên các hình:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

e)

*

Ghi nhớ:

Khi màn trình diễn hình học tập số phức(z=a+bi): Trục Ox biểu diễn phần thực, Oy biểu diễn phần ảo.


Tham khảo lời giải các bài bác tập bài bác 1: Số phức khác • Giải bài 1 trang 133 – SGK môn Giải tích lớp 12 kiếm tìm phần thực cùng phần... • Giải bài 2 trang 133 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm các số thực x với y... • Giải bài 3 trang 134 – SGK môn Giải tích lớp 12 trên mặt phẳng tọa... • Giải bài xích 4 trang 134 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tính(|z|)... • Giải bài bác 5 trang 134 – SGK môn Giải tích lớp 12 Trong phương diện phẳng tọa... • Giải bài bác 6 trang 134 – SGK môn Giải tích lớp 12 Tìm(overlinez)...

Xem thêm: Tất Cả Pokemon Huyền Thoại Đầy Đủ Nhất, 16 Pokémon Huyền Thoại Hay Nhất, Được Xếp Hạng

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 12 theo chương •Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để điều tra khảo sát và vẽ vật dụng thị của hàm số - Giải tích 12 •Chương 1: Khối nhiều diện - Hình học 12 •Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit - Giải tích 12 •Chương 2: mặt nón, khía cạnh trụ, mặt mong - Hình học 12 •Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và áp dụng - Giải tích 12 •Chương 3: phương thức tọa độ trong không khí - Hình học tập 12 •Chương 4: Số phức - Giải tích 12
• Giải bài 1 trang 133 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 2 trang 133 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 3 trang 134 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài xích 4 trang 134 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài 5 trang 134 – SGK môn Giải tích lớp 12 • Giải bài bác 6 trang 134 – SGK môn Giải tích lớp 12
Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát điều tra và vẽ vật thị của hàm số Chương 1: Khối đa diện Chương 2: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ cùng hàm số lôgarit Chương 2: khía cạnh nón, mặt trụ, mặt cầu Chương 3: Nguyên hàm - Tích phân và ứng dụng Chương 3: phương pháp tọa độ trong không khí Chương 4: Số phức